BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ - SANG ĐẢO LÝ SƠN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT HÔM NAY
 
TT TÊN TÀU SỐ GHẾ GIÁ VÉ THỜI GIAN HÀNH TRÌNH
1 SUPPER BIỂN ĐÔNG 139 178.000 35 ĐẾN 40 PHÚT
2 SUPPER BIỂN ĐÔNG  152 178.000 35 ĐẾN 40 PHÚT

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ ĐẢO LÝ SƠN - VỀ CẢNG SA KỲ

CẬP NHẬT MỚI NHẤT HÔM NAY
 
TT TÊN TÀU SỐ GHẾ GIÁ VÉ THỜI GIAN HÀNH TRÌNH
1 SUPPER BIỂN ĐÔNG 139 160.000 35 ĐẾN 40 PHÚT
2 SUPPER BIỂN ĐÔNG  152 160.000 35 ĐẾN 40 PHÚT
 

Ghi chú: – Hành khách thuộc các đối tượng được miễn, giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh để được miễn, giảm giá vé theo quy định. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé nhưng phải liệt kê danh sách và ngồi chung ghế với người lớn.

TOUR LÝ SƠNXem tất cả Tour